Oglašavanje

Kampanja na internetu može imati znatno veći učinak od kampanje iste cijene u nekom od klasičnih medija. Naime, svrha reklame je da bude viđena a mi vam garantujemo da će vašu reklamu na našem portalu vidjeti veći broj unikatnih posjetilaca nego na bilo kojem drugom mediju na našem govornom području.
Za sve   informacije  kontaktirajte   nas  na 

[email protected]